ΕΥΡΩΚΑΤ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Καραϊσκάκη 1, 19018 Μαγούλα Αττικής
Τηλ. 210.5551346 Fax. 210.5551347Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014


Πρόσκληση